INFORMACJA
o możliwości zlokalizowania kanału technologicznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu informuje o przygotowaniu
dokumentacji projektowej, a w konsekwencji wykonania następujących
zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły - Tuczno.”
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno -
Żyrosławice - Opoczki - Przybranowo.”
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie -
Modliborzyce od m. Gąski do m. Modliborzyce.”
przeczytaj całość

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko -
Kołodziejewo -  Trląg przeczytaj
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu